הדפס

הזמנה - עמק חפר - 07/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הטלת כידון גברים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי עד 2008 11 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי עד 2008 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי עד 2008 5 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2008 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי עד 2008 26 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי עד 2008 17 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2008 15 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי עד 2008 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי עד 2008 12 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2008 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 5 ק"ג גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות