הדפס

מרוץ הרצליה לזכר יוסי אבני - לוח מקצועות - 04/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 198 198 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 52 52 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות