הדפס

מרוץ שדה - הזמנה ראשון לציון - לוח מקצועות - 27/10/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה בוגרים גברים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נשים נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 15 גברים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 13 גברים כללי 31 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטיות 17 נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 13 נשים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערים 19 גברים כללי 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות