הדפס

מרוץ שדה - הזמנה ראשון לציון - 27/10/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה בוגרים גברים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נשים נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים U16 גברים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים U14 גברים כללי 31 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטיות U18 נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות U14 נשים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה נערים U20 גברים כללי 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות