הדפס

תחנת הזמנה ירושלים - לוח מקצועות - 15/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1,000 מטר גברים כללי 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 5 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גברים כללי 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 12 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג גברים כללי 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 6 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות