הדפס

הזמנה - כפר סבא - לוח מקצועות - 20/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' נשים כללי 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 28 28 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות