הדפס

"גולדן ספייקס" U-14 - 28/05/2019

טבלת דירוג לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' משוכות (76 ס"מ) ילדים 13 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 30 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 13 24 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 13 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 17 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 13 21 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 13 11 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 13 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' (68 ס"מ) ילדות 13 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
גולדן ספייקס 3 ילדות 13 36 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
גולדן ספייקס 3 ילדים 13 28 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 13 28 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 13 19 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות