הדפס

מרוץ שפיר ה-9 - לוח מקצועות - 10/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות