הדפס

תחרות בינארצית לנוער - לוח מקצועות - 11/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר מעורב 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות