הדפס

ליגת העל לבתי ספר ז'-ח' - מחזור 4 - לוח מקצועות - 07/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
800 מטר ילדות 13 34 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 13 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 38 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 13 70 39 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדות 13 37 37 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 13 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 13 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 35 35 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות