הדפס

הזמנה ב"ש - לוח מקצועות - 04/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
200 מטר גברים כללי עד 2008 23 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי עד 2008 15 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי עד 2008 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי עד 2008 12 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי עד 2008 4 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי עד 2008 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי עד 2008 14 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי עד 2008 5 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי עד 2008 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 3 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (84 ס"מ) ילדים 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות ילדים 15 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 ילדים 15 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות