הדפס

מרוץ התבור ה-67 - לוח מקצועות - 17/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שטח/שדה 10.7 ק"מ גברים כללי 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שטח/שדה 5.6 ק"מ נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שטח/שדה 10.7 ק"מ נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שטח/שדה 5.6 ק"מ גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות