הדפס

הזמנה - ראשון לציון - 20/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי גברים כללי 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות