הדפס

אליפות הפועל - לוח מקצועות - 18/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי עד 2005 16 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי עד 2005 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2005 11 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2005 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי עד 2005 33 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי עד 2005 35 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2005 31 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2005 31 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2005 28 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2005 21 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי עד 2005 64 42 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי עד 2005 15 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים כללי עד 2005 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי עד 2005 7 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נערים 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי עד 2005 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי עד 2005 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 5 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מ' מכשולים נשים כללי עד 2005 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מ' מכשולים גברים כללי עד 2005 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערות 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) ילדות 15 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) ילדים 15 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 ילדות 15 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג נערים 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות