הדפס

אליפות ישראל לוותיקים - לוח מקצועות - 25/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר נשים 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים 24 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים 20 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים 6 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים 25 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים 8 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות