הדפס

אליפות ישראל לקדטים - 12/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש 5 ק"ג קדטים 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 700 קדטים 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג קדטים 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר קדטיות 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר קדטים 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט קדטיות 8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט קדטים 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת קדטיות 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת קדטים 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר קדטיות 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר קדטים 16 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר קדטיות 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר קדטים 20 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר קדטיות 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר קדטים 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות