הדפס

אליפות ישראל לנוער - 13/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג נערים 13/06/2019 17:30:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערות 13/06/2019 17:40:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נערים 13/06/2019 18:10:00 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערים 13/06/2019 18:20:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נערות 13/06/2019 18:30:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נערים 13/06/2019 18:55:00 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערות 13/06/2019 17:40:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נערים 13/06/2019 19:05:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערות 13/06/2019 19:15:00 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערות 13/06/2019 19:10:00 3 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נערים 13/06/2019 19:30:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נערות 13/06/2019 19:40:00 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נערים 13/06/2019 20:10:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 נערות 13/06/2019 18:55:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג נערות 13/06/2019 19:00:00 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג נערות 13/06/2019 16:00:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נערות 13/06/2019 21:00:00 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נערים 13/06/2019 20:40:00 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי נערות 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי נערים 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות