הדפס

אליפות ישראל לקדטים - לוח מקצועות - 13/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
3,000 מטר קדטיות 13/06/2019 19:40:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר קדטים 13/06/2019 19:55:00 14 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר קדטיות 13/06/2019 19:10:00 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר קדטים 13/06/2019 19:20:00 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר קדטיות 13/06/2019 18:25:00 16 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר קדטים 13/06/2019 18:40:00 16 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות קדטיות 13/06/2019 17:30:00 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' מש' (84 ס"מ) קדטים 13/06/2019 17:55:00 12 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה קדטיות 13/06/2019 17:40:00 9 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה קדטים 13/06/2019 19:05:00 11 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק קדטיות 13/06/2019 19:15:00 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק קדטים 13/06/2019 17:00:00 16 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 13/06/2019 18:55:00 10 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג קדטיות 13/06/2019 19:00:00 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג קדטים 13/06/2019 17:30:00 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג קדטיות 13/06/2019 16:00:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר קדטיות 13/06/2019 20:50:00 5 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר קדטים 13/06/2019 20:30:00 5 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי קדטיות 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
4X100 אישי קדטים 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות