הדפס

הזמנה - לידר ירושלים - לוח מקצועות - 26/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות