הדפס

ISF World Schools Championship - לוח מקצועות - 13/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
110 מ' משוכות (91 ס"מ) גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות