הדפס

Hilltopper Relays 2019 - לוח מקצועות - 05/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
110 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות