הדפס

Auburn War Eagle Invite - לוח מקצועות - 20/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות