הדפס

מרתון ריגא - לוח מקצועות - 19/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרתון גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות