הדפס

מרתון - מילאנו - 07/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרתון גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות