הדפס

גביע אירופה למועדונים דרג ב' - 25/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' הזמנה גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות