הדפס

ISRAEL JUMP - לוח מקצועות - 26/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) נשים כללי 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 14 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים כללי 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר גברים כללי 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות