הדפס

מרוץ פתח תקוה - לוח מקצועות - 06/06/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5.7 ק"מ כביש גברים כללי 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5.7 ק"מ כביש נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות