הדפס

מרוץ סיום העונה - ליגה רצים בעבודה - 14/06/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5 ק"מ כביש גברים כללי 179 179 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 68 68 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות