הדפס

Berlin Half Marathon - לוח מקצועות - 07/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
חצי מרתון גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות