הדפס

פורטרת'לון - תחרות בינלאומית בקרב רב - לוח מקצועות - 08/06/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קרב 10 גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות