הדפס

אליפות ישראל ה-83 - לוח מקצועות - 25/07/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים אליפות ישראל 25/07/2019 18:30:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:05:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים אליפות ישראל 25/07/2019 19:00:00 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:15:00 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים אליפות ישראל 25/07/2019 18:50:00 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:30:00 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים אליפות ישראל 25/07/2019 19:50:00 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים אליפות ישראל 25/07/2019 19:30:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:25:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים אליפות ישראל 25/07/2019 20:15:00 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:40:00 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים אליפות ישראל 25/07/2019 20:40:00 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מ' גמר ב' נשים אליפות ישראל 25/07/2019 21:05:00 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מ' גמר ב' גברים אליפות ישראל 25/07/2019 21:10:00 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מ' גמר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 21:30:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מ' גמר נשים אליפות ישראל 25/07/2019 21:20:00 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל (פראלימפי) גברים אליפות ישראל 25/07/2019 19:05:00 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות