הדפס

אליפות ישראל ה-83 - לוח מקצועות - 25/07/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים אליפות ישראל 25/07/2019 18:30:00 7 0 נרשמים Start list
זריקת דיסקוס גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:05:00 7 3 נרשמים Start list
זריקת דיסקוס נשים אליפות ישראל 25/07/2019 19:00:00 3 0 נרשמים Start list
קפיצה לרוחק גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:15:00 12 0 נרשמים Start list
קפיצה לרוחק נשים אליפות ישראל 25/07/2019 18:50:00 12 0 נרשמים Start list
קפיצה לגובה גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:30:00 6 0 נרשמים Start list
400 מ' משוכות גברים אליפות ישראל 25/07/2019 19:50:00 6 0 נרשמים Start list
400 מ' משוכות נשים אליפות ישראל 25/07/2019 19:30:00 4 0 נרשמים Start list
800 מטר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:25:00 15 0 נרשמים Start list
800 מטר נשים אליפות ישראל 25/07/2019 20:15:00 10 0 נרשמים Start list
5,000 מטר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 20:40:00 17 0 נרשמים Start list
הטלת כידון נשים אליפות ישראל 25/07/2019 20:40:00 9 9 נרשמים Start list
200 מ' גמר ב' נשים אליפות ישראל 25/07/2019 21:05:00 8 0 נרשמים Start list
200 מ' גמר ב' גברים אליפות ישראל 25/07/2019 21:10:00 10 0 נרשמים Start list
200 מ' גמר גברים אליפות ישראל 25/07/2019 21:30:00 8 0 נרשמים Start list
200 מ' גמר נשים אליפות ישראל 25/07/2019 21:20:00 8 0 נרשמים Start list
הדיפת כדור ברזל (פראלימפי) גברים אליפות ישראל 25/07/2019 19:05:00 1 0 נרשמים Start list