הדפס

הזמנה - באר שבע - 16/06/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות