הדפס

Ifam Outdoor Oordegem 2019 - לוח מקצועות - 25/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
800 מטר גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות