הדפס

הזמנה - חיפה - לוח מקצועות - 30/06/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי עד 2008 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים ונערים 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים ונערות 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים ונערים 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים ונערים 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (84 ס"מ) ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (99 ס"מ) נערים 1 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים ונערים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים ונערות 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים ונערות 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות