הדפס

אשדוד- מקיף ה' - לוח משחקים ותוצאות

נגמר ליגת אשדוד מעל הרשת 14/11/2017 20:00

מקיף ד'

0 0

מקיף ג'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 16/11/2017 19:30

צפרירים

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 19/11/2017 20:00

רתמים

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 23/11/2017 19:30

מקיף ג'

0 0

נוף ים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 23/11/2017 20:30

מקיף ט'

0 0

שז"ר

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 23/11/2017 21:30

רעים

0 0

שירת הים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 26/11/2017 20:00

מעורבת 1

0 0

צפרירים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 30/11/2017 19:30

רננים

0 0

מקיף ו'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 30/11/2017 20:30

מקיף י"א

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 30/11/2017 21:30

רימונים

0 0

שירת הים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 03/12/2017 21:00

רתמים

0 0

ארזים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 07/12/2017 19:30

מקיף ד'

0 0

נוף ים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 07/12/2017 20:30

רבין

0 0

רעים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 07/12/2017 21:30

שקד

0 0

מעורבת 1

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 10/12/2017 20:00

מעורבת 1

0 0

מקיף ו'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 10/12/2017 21:00

נוף ים

0 0

היובל

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 14/12/2017 20:30

שחר

0 0

מקיף ט'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 14/12/2017 21:30

ארזים

0 0

חופית

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 17/12/2017 21:00

ארזים

0 0

קשת

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 21/12/2017 19:30

נוף ים

0 0

מעורבת 2

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 21/12/2017 20:30

מקיף ו'

0 0

צפרירים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 21/12/2017 21:30

רננים

0 0

שקד

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 24/12/2017 21:00

קשת

0 0

רתמים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 28/12/2017 19:30

מקיף ג'

0 0

היובל

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 31/12/2017 20:00

צמח

0 0

שחר

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 04/01/2018 19:30

שירת הים

0 0

רבין

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 04/01/2018 20:30

צפרירים

0 0

רננים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 04/01/2018 21:30

רעים

0 0

רימונים

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 07/01/2018 20:00

שז"ר

0 0

שחר

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 11/01/2018 20:30

רימונים

0 0

רבין

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 11/01/2018 21:30

היובל

0 0

מקיף ד'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 14/01/2018 20:30

שחר

0 0

מקיף ז'

למשחק
בהמתנה ליגת אשדוד מעל הרשת 14/01/2018 21:30

מקיף י"א

0 0

רתמים

למשחק