ליגה עירונית רעננט - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב מספר 1

רעננט טופ

i h g f e d c b a קבוצה
אנג'לס a
גלובלנט b
דקל c
זיו d
זנזיבר e
מחוברות כ"ס f
פעמונים 1 g
פעמונים 2 h
תיכוניות i
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 אנג'לס 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- זיו 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- זנזיבר 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- גלובלנט 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- דקל 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מחוברות כ"ס 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- פעמונים 1 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- פעמונים 2 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- תיכוניות 0 0 0 0 - 0 0.00 0

רעננט

j i h g f e d c b a קבוצה
אביה a
איתן b
גנים c
היובל d
יהושוע-נט e
לביא f
מגד g
נענע-נט h
פעמונים 3 i
שקד j
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 אביה 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- איתן 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- גנים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- היובל 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- יהושוע-נט 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- לביא 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מגד 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- נענע-נט 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- פעמונים 3 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שקד 0 0 0 0 - 0 0.00 0