ליגה ארצית מרכז - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב א

בית אחד

k j i h g f e d c b a קבוצה
Ace a
Go Alpha b
Leader&s ראשל"צ c
LG בת ים d
Sisnet e
Spirit מודיעין f
הלביאות מודיעין g
ח-רשת יהוד h
לביאות הבאר i
מבשרת j
שוברות גלים k
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 Ace 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Go Alpha 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Leader&s ראשל"צ 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- LG בת ים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Sisnet 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- Spirit מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- הלביאות מודיעין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- ח-רשת יהוד 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- לביאות הבאר 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מבשרת 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שוברות גלים 0 0 0 0 - 0 0.00 0