ליגת אשדוד מעל הרשת - טבלת דירוג טבלה מורחבת על הליגה

שלב מספר 1

בית א

e d c b a קבוצה
מקיף ח' a
רבין b
רימונים c
רעים d
שירת הים e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 מקיף ח' 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- רבין 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- רימונים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- רעים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שירת הים 0 0 0 0 - 0 0.00 0

בית ב

e d c b a קבוצה
ארזים a
חופית b
מקיף י"א c
קשת d
רתמים e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 ארזים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- חופית 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מקיף י"א 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- קשת 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- רתמים 0 0 0 0 - 0 0.00 0

בית ג

e d c b a קבוצה
מעורבת 1 a
מקיף ו' b
צפרירים c
רננים d
שקד e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 מעורבת 1 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מקיף ו' 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- רננים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- צפרירים 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שקד 0 0 0 0 - 0 0.00 0

בית ד

e d c b a קבוצה
היובל a
מעורבת 2 b
0 : 0
מקיף ג' c
0 : 0
מקיף ד' d
נוף ים e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 היובל 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מעורבת 2 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מקיף ג' 1 0 0 0 - 0 0.00 0
- מקיף ד' 1 0 0 0 - 0 0.00 0
- נוף ים 0 0 0 0 - 0 0.00 0

בית ה

e d c b a קבוצה
מקיף ז' a
מקיף ט' b
צמח c
שז"ר d
שחר e
# קבוצה מש נצ הפ מע יחס מערכות נק
1 מקיף ז' 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- מקיף ט' 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- צמח 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שז"ר 0 0 0 0 - 0 0.00 0
- שחר 0 0 0 0 - 0 0.00 0