הדפס

ליגה אזורית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 20:00

הדסים

2 0

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 20:00

קוראל

0 2

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 20:45

לביאות אוריה

2 0

קוראל

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 20:45

דיונה

0 2

Leo קרית עקרון

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 21:30

Leo קרית עקרון

2 0

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 05/11/2018 21:30

לביאות אוריה

2 0

הדסים

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 20:00

לביאות אוריה

0 2

Leo קרית עקרון

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 20:00

הדסים

0 2

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 20:45

דיונה

0 2

קוראל

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 20:45

Leo קרית עקרון

2 0

הדסים

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 21:30

דיונה

0 2

לביאות אוריה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 26/11/2018 21:30

קוראל

1 2

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 17/12/2018 20:00

אלפא באר טוביה

1 2

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 17/12/2018 20:00

לביאות גדרות

0 2

אדרנלין

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 17/12/2018 20:45

ספייסיות

2 0

אלפא באר טוביה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 17/12/2018 20:45

ציונה

0 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 17/12/2018 21:30

אדרנלין

2 0

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 20:00

Leo קרית עקרון

2 0

קוראל

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 20:00

קצ'רס

2 0

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 20:45

Leo קרית עקרון

2 0

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 20:45

הדסים

0 2

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 21:30

צפית

2 0

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 24/12/2018 21:30

קוראל

2 0

הדסים

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 20:00

אלפא באר טוביה

1 2

ציונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 20:00

ממותות

0 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 20:45

לביאות גדרות

1 2

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 20:45

אדרנלין

2 0

אלפא באר טוביה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 21:30

אדרנלין

2 0

ציונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 07/01/2019 21:30

ממותות

1 2

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 14/01/2019 20:00

ספייסיות

1 2

אדרנלין

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 14/01/2019 20:00

לביאות אוריה

0 2

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 14/01/2019 20:45

ציונה

2 0

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 14/01/2019 20:45

צפית

2 0

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 14/01/2019 21:30

לביאות גדרות

1 2

אלפא באר טוביה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית ב - 14/01/2019 21:30

קצ'רס

2 1

לביאות אוריה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית א - 21/01/2019 20:00

ספייסיות

2 0

ציונה

למשחק

שלב ב

נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/02/2019 20:00

ציונה

2 0

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/02/2019 20:00

ממותות

2 0

הדסים

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/02/2019 20:45

אלפא באר טוביה

0 2

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/02/2019 21:30

הדסים

0 2

אלפא באר טוביה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 20:00

קצ'רס

2 0

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 20:00

צפית

2 0

לביאות גדרות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 20:45

אדרנלין

2 1

לביאות גדרות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 20:45

ספייסיות

1 2

לביאות אוריה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 21:30

לביאות אוריה

2 0

אדרנלין

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/02/2019 21:30

צפית

2 0

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/03/2019 20:00

ציונה

2 0

אלפא באר טוביה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/03/2019 20:00

דיונה

0 2

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/03/2019 20:45

הדסים

0 2

ציונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 04/03/2019 20:45

אלפא באר טוביה

2 0

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/03/2019 20:00

Leo קרית עקרון

2 0

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/03/2019 20:00

לביאות אוריה

0 2

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/03/2019 20:45

צפית

0 2

Leo קרית עקרון

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/03/2019 20:45

לביאות גדרות

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 11/03/2019 21:30

לביאות גדרות

0 2

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 08/04/2019 20:00

צפית

2 0

אדרנלין

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 08/04/2019 20:00

ממותות

0 2

ציונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 08/04/2019 20:45

ספייסיות

0 2

צפית

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון - 08/04/2019 20:45

הדסים

2 1

דיונה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 08/04/2019 21:30

Leo קרית עקרון

2 0

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 20:00

לביאות גדרות

0 2

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 20:00

אדרנלין

1 2

קצ'רס

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 20:45

קצ'רס

2 1

לביאות אוריה

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 20:45

Leo קרית עקרון

2 0

לביאות גדרות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 21:30

אדרנלין

0 2

ספייסיות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 29/04/2019 21:30

לביאות אוריה

0 2

Leo קרית עקרון

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית עליון - 13/05/2019 20:45

Leo קרית עקרון

2 0

אדרנלין

למשחק

שלב ג

נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון 1-2 - 13/05/2019 20:00

ציונה

1 2

ממותות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית תחתון 3-4 - 13/05/2019 20:00

אלפא באר טוביה

2 0

הדסים

למשחק