הדפס

ליגה אזורית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 20:00

הדסים

0 0

דיונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 20:00

קוראל

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 20:45

לביאות אוריה

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 20:45

דיונה

0 0

Leo קרית עקרון

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 21:30

Leo קרית עקרון

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 05/11/2018 21:30

לביאות אוריה

0 0

הדסים

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 20:00

אלפא באר טוביה

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 20:00

ממותות

0 0

לביאות גדרות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 20:45

לביאות גדרות

0 0

ספייסיות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 20:45

אדרנלין

0 0

אלפא באר טוביה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 21:30

אדרנלין

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 12/11/2018 21:30

ממותות

0 0

ספייסיות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 20:00

לביאות אוריה

0 0

Leo קרית עקרון

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 20:00

הדסים

0 0

קצ'רס

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 20:45

דיונה

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 20:45

Leo קרית עקרון

0 0

הדסים

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 21:30

דיונה

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 26/11/2018 21:30

קוראל

0 0

קצ'רס

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 20:00

אלפא באר טוביה

0 0

ממותות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 20:00

לביאות גדרות

0 0

אדרנלין

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 20:45

ספייסיות

0 0

אלפא באר טוביה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 20:45

ציונה

0 0

לביאות גדרות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 21:30

אדרנלין

0 0

ממותות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 17/12/2018 21:30

ספייסיות

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 20:00

Leo קרית עקרון

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 20:00

קצ'רס

0 0

דיונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 20:45

Leo קרית עקרון

0 0

קצ'רס

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 20:45

הדסים

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 21:30

צפית

0 0

דיונה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 24/12/2018 21:30

קוראל

0 0

הדסים

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 14/01/2019 20:00

ספייסיות

0 0

אדרנלין

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 14/01/2019 20:00

לביאות אוריה

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 14/01/2019 20:45

ציונה

0 0

ממותות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 14/01/2019 20:45

צפית

0 0

קצ'רס

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית א 14/01/2019 21:30

לביאות גדרות

0 0

אלפא באר טוביה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית ב 14/01/2019 21:30

קצ'רס

0 0

לביאות אוריה

למשחק