הדפס

ליגה עירונית רעננט - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 08/11/2018 19:30

אנג'לס - הדר יחדיו

1 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 08/11/2018 19:30

Viva

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 08/11/2018 19:30

אביה

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 08/11/2018 20:30

פעמונים 1

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 08/11/2018 20:30

פעמונים 2

2 1

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 08/11/2018 20:30

מגד

1 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 08/11/2018 21:30

לביא

0 2

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 08/11/2018 21:30

נענע-נט

0 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 08/11/2018 21:30

סיסטרז

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 15/11/2018 19:30

דקל

2 0

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 15/11/2018 19:30

זנזיבר

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 15/11/2018 19:30

שקד

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 15/11/2018 20:30

זיו

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 15/11/2018 20:30

סיסטרז

0 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 15/11/2018 20:30

יהושוע-נט

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 15/11/2018 21:30

Viva

1 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 15/11/2018 21:30

אביה

2 1

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 15/11/2018 21:30

היובל

2 0

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 22/11/2018 19:30

מגד

2 1

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 22/11/2018 19:30

סיסטרז

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 22/11/2018 19:30

יהושוע-נט

1 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 22/11/2018 20:30

דקל

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 22/11/2018 20:30

נענע-נט

2 1

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 22/11/2018 20:30

שקד

1 2

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 22/11/2018 21:30

פעמונים 1

2 0

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 22/11/2018 21:30

פעמונים 2

1 2

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 22/11/2018 21:30

תיכוניות

0 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 29/11/2018 19:30

פעמונים 2

1 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 29/11/2018 19:30

נענע-נט

0 2

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 29/11/2018 19:30

שקד

2 1

יהושוע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 29/11/2018 20:30

אנג'לס - הדר יחדיו

0 2

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 29/11/2018 20:30

תיכוניות

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 29/11/2018 20:30

סיסטרז

2 1

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 29/11/2018 21:30

פעמונים 1

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 29/11/2018 21:30

אביה

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 29/11/2018 21:30

מגד

2 0

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 20/12/2018 19:30

זנזיבר

2 1

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 20/12/2018 19:30

סיסטרז

0 2

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 20/12/2018 19:30

גנים

2 1

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 20/12/2018 20:30

זיו

0 2

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 20/12/2018 20:30

שקד

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 20/12/2018 20:30

היובל

1 2

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 20/12/2018 21:30

דקל

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 20/12/2018 21:30

גלובלנט

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 20/12/2018 21:30

יהושוע-נט

2 1

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 27/12/2018 19:30

דקל

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 27/12/2018 19:30

גלובלנט

0 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 27/12/2018 19:30

יהושוע-נט

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 27/12/2018 20:30

אנג'לס - הדר יחדיו

0 2

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 27/12/2018 20:30

תיכוניות

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 27/12/2018 20:30

אביה

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 27/12/2018 21:30

היובל

1 2

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 27/12/2018 21:30

גנים

2 1

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 27/12/2018 21:30

איתן

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 07/01/2019 21:30

Viva

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 10/01/2019 19:30

זנזיבר

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 10/01/2019 19:30

איתן

2 1

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 10/01/2019 19:30

לביא

0 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 10/01/2019 20:30

דקל

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 10/01/2019 20:30

יהושוע-נט

2 0

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 10/01/2019 20:30

גנים

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 10/01/2019 21:30

תיכוניות

2 0

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 10/01/2019 21:30

גלובלנט

0 2

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 10/01/2019 21:30

היובל

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 17/01/2019 19:30

זנזיבר

2 0

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 17/01/2019 19:30

פעמונים 1

2 0

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 17/01/2019 19:30

לביא

1 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 17/01/2019 20:30

אנג'לס - הדר יחדיו

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 17/01/2019 20:30

Viva

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 17/01/2019 20:30

מגד

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 17/01/2019 21:30

אביה

0 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 17/01/2019 21:30

גנים

0 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 17/01/2019 21:30

איתן

1 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 24/01/2019 19:30

זנזיבר

2 0

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 24/01/2019 19:30

פעמונים 2

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 24/01/2019 19:30

לביא

0 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 24/01/2019 20:30

גנים

2 0

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 24/01/2019 20:30

איתן

1 2

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 24/01/2019 20:30

מגד

2 1

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ - 24/01/2019 21:30

זיו

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - 24/01/2019 21:30

נענע-נט

2 0

סיסטרז

למשחק

שלב ב

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 14/02/2019 19:30

תיכוניות

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 14/02/2019 19:30

שקד

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 14/02/2019 20:30

גנים

2 0

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 14/02/2019 20:30

אביה

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 14/02/2019 21:30

אנג'לס - הדר יחדיו

2 0

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 14/02/2019 21:30

סיסטרז

1 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 21/02/2019 19:30

תיכוניות

0 2

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 21/02/2019 19:30

יהושוע-נט

2 0

היובל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 21/02/2019 19:30

לביא

0 2

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 21/02/2019 20:30

Viva

0 2

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 21/02/2019 20:30

שקד

1 2

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 21/02/2019 20:30

סיסטרז

0 2

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 21/02/2019 21:30

דקל

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 07/03/2019 19:30

פעמונים 2

1 2

זנזיבר

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 07/03/2019 19:30

גלובלנט

1 2

זיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 07/03/2019 19:30

לביא

2 0

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 07/03/2019 20:30

דקל

2 0

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 07/03/2019 20:30

היובל

0 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 07/03/2019 20:30

איתן

1 2

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 07/03/2019 21:30

יהושוע-נט

0 2

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 14/03/2019 19:30

זנזיבר

2 0

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 14/03/2019 19:30

דקל

2 0

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 14/03/2019 19:30

יהושוע-נט

1 2

גנים

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 14/03/2019 20:30

פעמונים 1

2 0

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 14/03/2019 20:30

זיו

2 1

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 14/03/2019 20:30

מגד

2 0

שקד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 14/03/2019 21:30

לביא

0 2

אביה

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 14/03/2019 21:30

נענע-נט

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 11/04/2019 19:30

זנזיבר

2 0

פעמונים 1

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 11/04/2019 19:30

מגד

0 2

יהושוע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 11/04/2019 19:30

אביה

2 1

איתן

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון - 11/04/2019 20:30

פעמונים 2

1 2

Viva

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 11/04/2019 20:30

אנג'לס - הדר יחדיו

1 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט תחתון - 11/04/2019 20:30

נענע-נט

2 0

לביא

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 11/04/2019 21:30

זיו

0 2

דקל

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט עליון - 11/04/2019 21:30

גנים

2 1

היובל

למשחק

שלב ג

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 9-10 - 16/05/2019 19:30

לביא

0 2

סיסטרז

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 16/05/2019 20:30

זיו

2 1

תיכוניות

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 16/05/2019 21:30

אנג'לס - הדר יחדיו

0 2

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 30/05/2019 19:30

דקל

2 0

גלובלנט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ תחתון - 05/06/2019 20:30

זיו

1 2

אנג'לס - הדר יחדיו

למשחק

רעננט טופ עליון

שלב ג

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון 1 - 4 30/05/2019 19:30

זנזיבר

2 0

פעמונים 2

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון 1 - 4 16/05/2019 21:30

פעמונים 1

2 0

Viva

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון 3 - 4 06/06/2019 19:30

פעמונים 2

2 0

Viva

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט טופ עליון 1 - 2 06/06/2019 21:15

זנזיבר

2 0

פעמונים 1

למשחק

רעננט - דירוג 1-4

שלב ג

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 1-4 1 - 4 16/05/2019 19:30

גנים

0 2

מגד

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 1-4 1 - 4 16/05/2019 20:30

יהושוע-נט

0 2

שקד

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 1-4 3 - 4 06/06/2019 19:30

גנים

0 2

יהושוע-נט

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 1-4 1 - 2 06/06/2019 19:30

מגד

2 1

שקד

למשחק

רעננט - דירוג 5-8

שלב ג

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 5-8 1 - 4 16/05/2019 20:30

היובל

2 0

נענע-נט

למשחק
נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 5-8 1 - 4 16/05/2019 19:30

איתן

2 0

אביה

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 5-8 3 - 4 30/05/2019 20:30

נענע-נט

0 2

אביה

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר רעננה- אביב רעננט - דירוג 5-8 1 - 2 30/05/2019 21:30

היובל

1 2

איתן

למשחק