הדפס

ליגת פסגות אפק - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:00

פלאש

0 2

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:00

מונוסון

2 1

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:45

רבין הוד

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:45

Spicy

2 1

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 21:30

Topnet

2 0

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 20:45

נחלים

1 2

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 20:45

פלאש

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 21:30

רבין הוד

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 21:30

לביאות סביון

0 2

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 20:00

מונוסון

2 0

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 20:45

Spicy

2 1

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 21:30

Spicy

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:00

זבנג

0 2

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:45

Topnet

2 1

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 21:30

כיף כף

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:00

נוק-אאוט

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 17/12/2018 20:15

Spicy

2 1

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:45

מונוסון

2 1

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:45

פלאש

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 17/12/2018 21:00

Topnet

2 0

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 21:30

פלאש

1 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 21:30

כיף כף

0 2

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 20:00

זבנג

1 2

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 20:45

לביאות סביון

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 21:30

אביב

1 2

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:00

נחלים

0 2

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:00

זבנג

1 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 20:00

אביב

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:45

פלאש

0 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 20:45

אביב

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:45

נחלים

1 2

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 21:30

כיף כף

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 21:30

Spicy

2 0

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 20:00

מונוסון

1 2

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 20:45

לביאות סביון

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 21:30

Topnet

2 1

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:00

רבין הוד

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:00

כיף כף

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:45

כיף כף

2 0

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:45

זבנג

1 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 21:30

מונוסון

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 21:30

לביאות סביון

0 2

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:00

אביב

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:45

Topnet

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:45

אביב

1 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 21:30

פלאש

0 2

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 11/03/2019 20:00

נוק-אאוט

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:00

Topnet

0 2

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 11/03/2019 20:30

זבנג

1 2

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:45

מונוסון

2 1

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 11/03/2019 21:15

נוק-אאוט

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 21:30

נחלים

1 2

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 08/04/2019 20:00

נוק-אאוט

1 2

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 08/04/2019 20:45

נוק-אאוט

1 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 08/04/2019 21:30

רבין הוד

2 0

Spicy

למשחק

שלב ב

נגמר רה"ע - אשכול תחתון - 27/05/2019 20:00

זבנג

0 2

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול תחתון - 27/05/2019 20:45

לביאות סביון

0 2

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול תחתון - 27/05/2019 21:30

זבנג

1 2

לביאות סביון

למשחק

עליון

שלב ב

נגמר רה"ע - בגין עליון 1 - 4 13/05/2019 21:30

Spicy

2 1

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - בגין עליון 1 - 4 13/05/2019 21:30

מונוסון

0 2

Topnet

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר רה"ע - בגין עליון 3 - 4 27/05/2019 20:00

רבין הוד

2 1

מונוסון

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר רה"ע - בגין עליון 1 - 2 03/06/2019 19:30

Spicy

0 2

Topnet

למשחק

תיכון

שלב ב

נגמר רה"ע - רבין תיכון 1 - 4 13/05/2019 20:45

כיף כף

2 1

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - רבין תיכון 1 - 4 13/05/2019 20:45

נוק-אאוט

2 1

אביב

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר רה"ע - רבין תיכון 3 - 4 13/05/2019 21:45

פלאש

1 2

אביב

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר רה"ע - רבין תיכון 1 - 2 13/05/2019 21:45

כיף כף

2 0

נוק-אאוט

למשחק
ארוע אולם בגין 03/06/2019 20:00

טקס סיום עונה 2018 - 2019