הדפס

ליגת פסגות אפק - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:00

פלאש

0 2

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:00

מונוסון

2 1

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:45

רבין הוד

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 20:45

Spicy

2 1

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 22/10/2018 21:30

Topnet

2 0

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 20:45

נחלים

1 2

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 20:45

פלאש

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 21:30

רבין הוד

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 12/11/2018 21:30

לביאות סביון

0 2

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 20:00

מונוסון

2 0

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 20:45

Spicy

2 1

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 19/11/2018 21:30

Spicy

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:00

זבנג

0 2

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 20:45

Topnet

2 1

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 26/11/2018 21:30

כיף כף

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:00

נוק-אאוט

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 17/12/2018 20:15

Spicy

2 1

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:45

מונוסון

2 1

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 20:45

פלאש

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 17/12/2018 21:00

Topnet

2 0

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 21:30

פלאש

1 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 17/12/2018 21:30

כיף כף

0 2

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 20:00

זבנג

1 2

אביב

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 20:45

לביאות סביון

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 19/12/2018 21:30

אביב

1 2

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:00

נחלים

0 2

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:00

זבנג

1 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 20:00

אביב

1 2

כיף כף

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:45

פלאש

0 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 20:45

אביב

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 20:45

נחלים

1 2

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 07/01/2019 21:30

כיף כף

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 07/01/2019 21:30

Spicy

2 0

פלאש

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 20:00

מונוסון

1 2

Topnet

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 20:45

לביאות סביון

0 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - אשכול בית אחד - 14/01/2019 21:30

Topnet

2 1

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:00

רבין הוד

2 0

זבנג

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:00

כיף כף

2 0

לביאות סביון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:45

כיף כף

2 0

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 20:45

זבנג

1 2

מונוסון

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 21:30

מונוסון

0 2

רבין הוד

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית אחד - 04/02/2019 21:30

לביאות סביון

0 2

Spicy

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:00

אביב

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:45

Topnet

2 0

נחלים

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 20:45

אביב

1 2

נוק-אאוט

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית אחד - 11/02/2019 21:30

פלאש

0 2

Topnet

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:00

נוק-אאוט

0 0

כיף כף

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:00

Topnet

0 0

אביב

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:45

זבנג

0 0

פלאש

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 20:45

מונוסון

0 0

נחלים

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 21:30

נוק-אאוט

0 0

לביאות סביון

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית אחד - 11/03/2019 21:30

נחלים

0 0

פלאש

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 08/04/2019 20:00

נוק-אאוט

0 0

Spicy

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 08/04/2019 20:45

נוק-אאוט

0 0

רבין הוד

למשחק
בהמתנה רה"ע - אשכול בית אחד - 08/04/2019 21:30

רבין הוד

0 0

Spicy

למשחק