הדפס

ליגה ארצית פולג - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 23/10/2018 21:30

ניקה לב השרון

1 2

א.ס. נטו רמת השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 06/11/2018 20:30

Dream team צורן

0 2

איילות השרון

למשחק
נגמר הוה"ש- הראשונים בית אחד - 06/11/2018 20:45

Amigas

0 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 06/11/2018 21:15

All in הוד השרון

0 2

Sparks הרצליה

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 13/11/2018 21:15

מרושתות כ"ס

2 0

Vקינגיות

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 27/11/2018 20:30

מרושתות כ"ס

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 27/11/2018 20:45

All in הוד השרון

2 0

א.ס. נטו רמת השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 27/11/2018 21:15

איילות השרון

0 2

Sparks הרצליה

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 27/11/2018 21:15

Amigas

1 2

Vקינגיות

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 11/12/2018 21:15

Dream team צורן

2 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 18/12/2018 20:30

Amigas

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 18/12/2018 21:15

Dream team צורן

2 0

Vקינגיות

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 18/12/2018 21:15

Sparks הרצליה

2 0

א.ס. נטו רמת השרון

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 18/12/2018 21:15

Fit ball קרית עקרון

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 01/01/2019 20:30

Sparks הרצליה

2 0

Dream team צורן

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 01/01/2019 20:30

Fit ball קרית עקרון

2 0

Vקינגיות

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 01/01/2019 20:30

איילות השרון

2 0

א.ס. נטו רמת השרון

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית אחד - 01/01/2019 21:15

Amigas

1 2

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 01/01/2019 21:15

All in הוד השרון

0 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 15/01/2019 20:30

ניקה לב השרון

0 2

Sparks הרצליה

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 15/01/2019 20:45

Amigas

1 2

Dream team צורן

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 15/01/2019 20:45

א.ס. נטו רמת השרון

2 0

Vקינגיות

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 15/01/2019 21:15

מרושתות כ"ס

2 1

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 15/01/2019 21:30

All in הוד השרון

2 0

איילות השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 22/01/2019 20:45

איילות השרון

1 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 29/01/2019 20:30

Dream team צורן

2 1

All in הוד השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 29/01/2019 20:30

Vקינגיות

0 2

Sparks הרצליה

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 29/01/2019 21:15

ניקה לב השרון

0 2

איילות השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 29/01/2019 21:30

מרושתות כ"ס

2 0

Amigas

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 05/02/2019 20:45

א.ס. נטו רמת השרון

2 0

Amigas

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 05/02/2019 21:15

Vקינגיות

0 2

איילות השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 05/02/2019 21:30

Sparks הרצליה

2 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/02/2019 20:45

ניקה לב השרון

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/02/2019 21:30

א.ס. נטו רמת השרון

1 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/02/2019 21:30

מרושתות כ"ס

2 0

Dream team צורן

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 26/02/2019 20:30

א.ס. נטו רמת השרון

0 2

Dream team צורן

למשחק
נגמר רמת הכובש בית אחד - 26/02/2019 20:30

Sparks הרצליה

1 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 26/02/2019 21:15

Vקינגיות

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית אחד - 26/02/2019 21:15

Fit ball קרית עקרון

1 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 26/02/2019 21:30

איילות השרון

2 0

Amigas

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 12/03/2019 20:30

Vקינגיות

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר צופית בית אחד - 12/03/2019 21:15

Dream team צורן

2 0

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/03/2019 21:30

א.ס. נטו רמת השרון

0 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/03/2019 21:30

Sparks הרצליה

2 0

Amigas

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית אחד - 12/03/2019 21:30

Fit ball קרית עקרון

0 2

איילות השרון

למשחק

שלב ב

נגמר כפר סבא- גלילי בית תחתון - 19/03/2019 20:45

Fit ball קרית עקרון

2 0

Amigas

למשחק
נגמר הוה"ש- הראשונים בית תחתון - 19/03/2019 20:45

א.ס. נטו רמת השרון

0 2

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 19/03/2019 21:15

מרושתות כ"ס

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 19/03/2019 21:30

איילות השרון

0 2

Sparks הרצליה

למשחק
נגמר הוה"ש- הראשונים בית עליון - 10/04/2019 21:30

Sparks הרצליה

0 2

All in הוד השרון

למשחק
נגמר רמת השרון בית תחתון - 30/04/2019 20:30

Amigas

0 2

א.ס. נטו רמת השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 30/04/2019 21:15

Fit ball קרית עקרון

2 1

Vקינגיות

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 30/04/2019 21:30

Dream team צורן

0 2

איילות השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 14/05/2019 21:15

איילות השרון

0 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר רמת השרון בית תחתון - 14/05/2019 21:15

א.ס. נטו רמת השרון

2 1

Vקינגיות

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 14/05/2019 21:30

Sparks הרצליה

2 0

Dream team צורן

למשחק
נגמר הוה"ש- הראשונים בית תחתון - 14/05/2019 21:30

Amigas

0 2

ניקה לב השרון

למשחק
נגמר רמת הכובש בית עליון - 28/05/2019 20:30

All in הוד השרון

2 0

איילות השרון

למשחק
נגמר הרצליה- ברנדיס בית תחתון - 28/05/2019 20:30

Vקינגיות

2 0

Amigas

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית תחתון - 28/05/2019 20:45

ניקה לב השרון

2 1

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 28/05/2019 21:30

מרושתות כ"ס

2 0

Dream team צורן

למשחק
נגמר רמת הכובש בית תחתון - 04/06/2019 20:30

ניקה לב השרון

0 2

Vקינגיות

למשחק
נגמר רמת השרון בית תחתון - 04/06/2019 21:15

א.ס. נטו רמת השרון

2 1

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר כפר סבא- גלילי בית עליון - 04/06/2019 21:30

Sparks הרצליה

0 2

מרושתות כ"ס

למשחק
נגמר הוה"ש- הראשונים בית עליון - 05/06/2019 21:30

All in הוד השרון

2 0

Dream team צורן

למשחק