הדפס

ליגה ארצית דרום - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 28/11/2018 20:30

אשכול 232

2 0

הפועל מרחבים

למשחק
נגמר מבועים בית ב - 28/11/2018 20:30

מעופפות שער הנגב

2 0

שובלים

למשחק
נגמר מבועים בית א - 28/11/2018 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 28/11/2018 21:15

מחוברות יחדיו

2 0

איילות חן

למשחק
נגמר מבועים בית א - 12/12/2018 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 2

בית ניר

למשחק
נגמר נתיבות בית ב - 12/12/2018 20:30

מחוברות יחדיו

2 0

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר נתיבות בית ב - 12/12/2018 21:15

איילות חן

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר מבועים בית ב - 12/12/2018 21:15

הפועל מרחבים

0 2

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית ב - 19/12/2018 20:30

מעופפות שער הנגב

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית א - 19/12/2018 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 2

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 26/12/2018 20:30

ארגון המורים באר שבע

2 1

בנות שמעון

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 26/12/2018 21:15

איילות חן

0 2

הפועל מרחבים

למשחק
נגמר מבועים בית ב - 02/01/2019 20:30

אשכול 232

2 0

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר מבועים בית א - 02/01/2019 21:15

בית ניר

1 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית א - 09/01/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

2 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית ב - 09/01/2019 20:30

מעופפות שער הנגב

2 0

הפועל מרחבים

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב - 09/01/2019 21:15

שובלים

0 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר מבועים בית א - 16/01/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 2

בית ניר

למשחק
נגמר נתיבות בית א - 23/01/2019 20:30

בית ניר

2 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר נתיבות בית א - 23/01/2019 21:15

בנות שמעון

2 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר נתיבות בית ב - 30/01/2019 20:30

הפועל מרחבים

1 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר נתיבות בית ב - 30/01/2019 21:15

שובלים

2 0

איילות חן

למשחק
נגמר מבועים בית א - 06/02/2019 20:30

צ'יטות נתיבות

1 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר מבועים בית ב - 06/02/2019 21:15

אשכול 232

2 0

שובלים

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית ב - 13/02/2019 20:30

איילות חן

0 2

מעופפות שער הנגב

למשחק

שלב ב

נגמר מבועים בית עליון - 13/02/2019 20:30

אשכול 232

2 1

בנות שמעון

למשחק
נגמר מבועים בית עליון - 13/02/2019 21:15

בית ניר

1 2

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית תחתון - 13/02/2019 21:15

הפועל מרחבים

0 2

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית עליון - 20/02/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 2

בנות שמעון

למשחק
נגמר מבועים בית עליון - 27/02/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר מבועים בית עליון - 27/02/2019 21:15

בנות שמעון

2 1

בית ניר

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית עליון - 06/03/2019 20:30

מעופפות שער הנגב

0 2

בית ניר

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית תחתון - 06/03/2019 20:30

שובלים

2 0

איילות חן

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית עליון - 06/03/2019 21:15

מחוברות יחדיו

2 1

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר מבועים בית עליון - 13/03/2019 20:30

בית ניר

2 0

ארגון המורים באר שבע

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית תחתון - 13/03/2019 20:30

הוריקן חוף אשקלון

2 1

צ'יטות נתיבות

למשחק
נגמר מבועים בית תחתון - 13/03/2019 21:15

הפועל מרחבים

0 2

שובלים

למשחק
נגמר מבועים בית תחתון - 17/03/2019 20:30

שובלים

0 2

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר מבועים בית תחתון - 17/03/2019 21:15

הפועל מרחבים

2 1

איילות חן

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית עליון - 03/04/2019 20:30

בנות שמעון

2 0

מחוברות יחדיו

למשחק
נגמר שער הנגב- מכללת ספיר בית תחתון - 03/04/2019 20:30

איילות חן

0 2

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית עליון - 10/04/2019 20:30

מחוברות יחדיו

0 2

אשכול 232

למשחק
נגמר מבועים בית עליון - 10/04/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

2 1

מעופפות שער הנגב

למשחק
נגמר באר שבע- כפר נוער עוגן בית תחתון - 10/04/2019 21:15

איילות חן

0 2

צ'יטות נתיבות

למשחק
בהמתנה אשכול בית עליון - 30/04/2019 20:30

אשכול 232

0 0

מעופפות שער הנגב

למשחק
בהמתנה אשכול בית תחתון - 30/04/2019 21:15

צ'יטות נתיבות

0 0

שובלים

למשחק
בהמתנה נתיבות בית עליון - 06/05/2019 20:30

מעופפות שער הנגב

0 0

בנות שמעון

למשחק
בהמתנה נתיבות בית תחתון - 06/05/2019 21:15

צ'יטות נתיבות

0 0

הפועל מרחבים

למשחק
בהמתנה אשכול בית עליון - 15/05/2019 20:30

בית ניר

0 0

אשכול 232

למשחק
בהמתנה נתיבות בית עליון - 15/05/2019 20:30

מחוברות יחדיו

0 0

מעופפות שער הנגב

למשחק