הדפס

ליגה ארצית דרום - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

בהמתנה נתיבות בית א 28/11/2018 20:30

צ'יטות נתיבות

0 0

בנות שמעון

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית א 28/11/2018 20:30

בנות מרחבים

0 0

בית ניר

למשחק
בהמתנה מבועים בית ב 28/11/2018 20:30

מעופפות שער הנגב

0 0

שובלים

למשחק
בהמתנה מבועים בית א 28/11/2018 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 0

ארגון המורים באר שבע

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב 28/11/2018 21:15

אשכול 232

0 0

הפועל מרחבים

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 28/11/2018 21:15

מחוברות יחדיו

0 0

איילות חן

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית א 12/12/2018 20:30

בנות מרחבים

0 0

ארגון המורים באר שבע

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 12/12/2018 20:30

מחוברות יחדיו

0 0

מעופפות שער הנגב

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 12/12/2018 21:15

איילות חן

0 0

אשכול 232

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב 12/12/2018 21:15

הפועל מרחבים

0 0

שובלים

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 19/12/2018 20:30

אשכול 232

0 0

מחוברות יחדיו

למשחק
בהמתנה מבועים בית ב 19/12/2018 20:30

מעופפות שער הנגב

0 0

הפועל מרחבים

למשחק
בהמתנה מבועים בית א 19/12/2018 21:15

הוריקן חוף אשקלון

0 0

בית ניר

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 19/12/2018 21:15

שובלים

0 0

איילות חן

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית א 26/12/2018 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 0

בנות שמעון

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית א 26/12/2018 21:15

צ'יטות נתיבות

0 0

בנות מרחבים

למשחק
בהמתנה נתיבות בית א 02/01/2019 20:30

בנות מרחבים

0 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
בהמתנה שער הנגב- מכללת ספיר בית א 02/01/2019 20:30

בית ניר

0 0

בנות שמעון

למשחק
בהמתנה שער הנגב- מכללת ספיר בית ב 02/01/2019 21:15

מעופפות שער הנגב

0 0

אשכול 232

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 02/01/2019 21:15

איילות חן

0 0

הפועל מרחבים

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית א 09/01/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
בהמתנה באר שבע- כפר נוער עוגן בית ב 09/01/2019 21:15

שובלים

0 0

מחוברות יחדיו

למשחק
בהמתנה מבועים בית א 16/01/2019 20:30

ארגון המורים באר שבע

0 0

בית ניר

למשחק
בהמתנה נתיבות בית ב 16/01/2019 20:30

הפועל מרחבים

0 0

מחוברות יחדיו

למשחק
בהמתנה נתיבות בית א 16/01/2019 21:15

בנות שמעון

0 0

בנות מרחבים

למשחק
בהמתנה מבועים בית ב 16/01/2019 21:15

אשכול 232

0 0

שובלים

למשחק
בהמתנה נתיבות בית א 23/01/2019 20:30

בית ניר

0 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
בהמתנה נתיבות בית א 23/01/2019 21:15

בנות שמעון

0 0

הוריקן חוף אשקלון

למשחק
בהמתנה שער הנגב- מכללת ספיר בית א 30/01/2019 20:30

הוריקן חוף אשקלון

0 0

צ'יטות נתיבות

למשחק
בהמתנה שער הנגב- מכללת ספיר בית ב 30/01/2019 21:15

איילות חן

0 0

מעופפות שער הנגב

למשחק