הדפס

ליגת לב אפק - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 20:00

צהובות

2 0

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 20:00

הנחושות

1 2

ברבורשת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 20:45

הנחושות

1 2

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 20:45

גבעת השלושה

0 2

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 21:30

Spirit מודיעין

2 1

גבעת השלושה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 15/10/2018 21:30

Big Deal

2 1

ברבורשת

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 22/10/2018 20:00

All star

0 2

טורנדו

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 22/10/2018 20:45

Catch-kes

0 2

טורנדו

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 22/10/2018 20:45

Winx

0 2

ונוס מתן

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית ב 22/10/2018 21:30

יהלום רה"ע

2 0

המעופפות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 22/10/2018 21:30

Strike

1 2

ונוס מתן

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 22/10/2018 21:30

All star

1 2

Catch-kes

למשחק
נגמר רה"ע - רבין בית א 29/10/2018 21:30

לביאות הבאר

0 2

אורקה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 05/11/2018 20:00

הנחושות

0 2

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 05/11/2018 20:45

ברבורשת

1 2

צהובות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 05/11/2018 20:45

גבעת השלושה

1 2

הנחושות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 05/11/2018 21:30

ברבורשת

2 0

גבעת השלושה

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 19/11/2018 20:00

יהלום רה"ע

2 0

Catch-kes

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 19/11/2018 20:45

טורנדו

2 0

Winx

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 19/11/2018 20:45

יהלום רה"ע

2 0

Strike

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 19/11/2018 21:30

טורנדו

2 0

Strike

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 19/11/2018 21:30

Catch-kes

2 0

Winx

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 26/11/2018 20:00

אורקה

0 2

Big Deal

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 26/11/2018 20:00

ונוס מתן

0 2

המעופפות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 26/11/2018 20:45

Big Deal

2 0

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 26/11/2018 20:45

All star

2 0

המעופפות

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית א 26/11/2018 21:30

אורקה

2 0

Spirit מודיעין

למשחק
נגמר רה"ע - בגין בית ב 26/11/2018 21:30

ונוס מתן

1 2

All star

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 24/12/2018 20:00

ברבורשת

0 0

לביאות הבאר

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 24/12/2018 20:00

גבעת השלושה

0 0

אורקה

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 24/12/2018 20:45

אורקה

0 0

הנחושות

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 24/12/2018 20:45

Spirit מודיעין

0 0

ברבורשת

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 24/12/2018 21:30

Spirit מודיעין

0 0

לביאות הבאר

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 31/12/2018 20:00

Winx

0 0

יהלום רה"ע

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 31/12/2018 20:45

All star

0 0

Winx

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 31/12/2018 20:45

Strike

0 0

Catch-kes

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 31/12/2018 21:30

יהלום רה"ע

0 0

All star

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 31/12/2018 21:30

Catch-kes

0 0

המעופפות

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 21/01/2019 20:00

המעופפות

0 0

Winx

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 21/01/2019 20:00

טורנדו

0 0

יהלום רה"ע

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 21/01/2019 20:45

לביאות הבאר

0 0

צהובות

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 21/01/2019 20:45

Winx

0 0

Strike

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 21/01/2019 21:30

ברבורשת

0 0

אורקה

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 21/01/2019 21:30

המעופפות

0 0

Strike

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית א 28/01/2019 20:00

Big Deal

0 0

גבעת השלושה

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 28/01/2019 20:45

הנחושות

0 0

Spirit מודיעין

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 28/01/2019 20:45

לביאות הבאר

0 0

גבעת השלושה

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 28/01/2019 21:30

הנחושות

0 0

לביאות הבאר

למשחק
בהמתנה בית ב 28/01/2019 21:30

Catch-kes

0 0

ונוס מתן

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 11/02/2019 20:00

אורקה

0 0

צהובות

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 11/02/2019 20:00

יהלום רה"ע

0 0

ונוס מתן

למשחק
בהמתנה רה"ע - רבין בית ב 11/02/2019 20:00

Strike

0 0

All star

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 11/02/2019 20:45

צהובות

0 0

Big Deal

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 11/02/2019 20:45

טורנדו

0 0

ונוס מתן

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית א 11/02/2019 21:30

Big Deal

0 0

לביאות הבאר

למשחק
בהמתנה רה"ע - בגין בית ב 11/02/2019 21:30

המעופפות

0 0

טורנדו

למשחק