הדפס

ליגה אזורית מודיעין - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 20:15

קוראל

0 0

מכורות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 20:15

הנחושות מודיעין

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 21:00

בירבורשת

0 0

מכורות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 21:00

ורטיגו

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 21:45

בירבורשת

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 01/11/2018 21:45

הנחושות מודיעין

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 20:15

קרייזי מאמא

0 0

פינק ליידי רחובות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 20:15

נטו מודיעין

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 21:00

הנביאות

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 21:00

קרייזי מאמא

0 0

All star

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 21:45

פינק ליידי רחובות

0 0

All star

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 08/11/2018 21:45

הנביאות

0 0

נטו מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 20:15

מכורות

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 20:15

מנטה

0 0

בית הכרם mix

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 21:00

המעפילים לוד

0 0

בית הכרם mix

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 21:00

בירבורשת

0 0

הנחושות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 21:45

מנטה

0 0

בירבורשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 22/11/2018 21:45

הנחושות מודיעין

0 0

מכורות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 20:15

דמוקרשת

0 0

אלונט

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 20:15

All star

0 0

הנביאות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 21:00

דמוקרשת

0 0

פינק ליידי רחובות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 21:00

אלונט

0 0

פלפל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 21:45

All star

0 0

פלפל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 29/11/2018 21:45

פינק ליידי רחובות

0 0

הנביאות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 13/12/2018 20:15

קוראל

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 13/12/2018 20:15

בית הכרם mix

0 0

הנחושות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 13/12/2018 21:00

קוראל

0 0

הנחושות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 13/12/2018 21:00

בית הכרם mix

0 0

מכורות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 13/12/2018 21:45

מכורות

0 0

מנטה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 20/12/2018 20:15

פינק ליידי רחובות

0 0

אלונט

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 20/12/2018 20:15

קרייזי מאמא

0 0

הנביאות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 20/12/2018 21:00

אלונט

0 0

הנביאות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 20/12/2018 21:00

נטו מודיעין

0 0

קרייזי מאמא

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 20/12/2018 21:45

פינק ליידי רחובות

0 0

פלפל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 20:15

בירבורשת

0 0

בית הכרם mix

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 20:15

מנטה

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 21:00

המעפילים לוד

0 0

קוראל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 21:00

ורטיגו

0 0

מנטה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 21:45

המעפילים לוד

0 0

בירבורשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 03/01/2019 21:45

בית הכרם mix

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 20:15

All star

0 0

אלונט

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 20:15

פלפל

0 0

קרייזי מאמא

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 21:00

פלפל

0 0

נטו מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 21:00

דמוקרשת

0 0

All star

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 21:45

אלונט

0 0

נטו מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 10/01/2019 21:45

דמוקרשת

0 0

קרייזי מאמא

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 24/01/2019 20:15

מכורות

0 0

ורטיגו

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 24/01/2019 20:15

המעפילים לוד

0 0

מנטה

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 24/01/2019 21:00

מנטה

0 0

הנחושות מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 24/01/2019 21:00

ורטיגו

0 0

בירבורשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית א 24/01/2019 21:45

קוראל

0 0

בית הכרם mix

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 31/01/2019 20:15

All star

0 0

נטו מודיעין

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 31/01/2019 20:15

פלפל

0 0

דמוקרשת

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 31/01/2019 21:00

הנביאות

0 0

פלפל

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 31/01/2019 21:00

נטו מודיעין

0 0

פינק ליידי רחובות

למשחק
בהמתנה מודיעין- עירוני ג בית ב 31/01/2019 21:45

קרייזי מאמא

0 0

אלונט

למשחק