הדפס

ליגת נערות - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

משוגעות ברשת

2 0

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

שיר גדרה

2 0

ברני תל-אביב

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

צ'יטוס

0 2

NetGirls

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

ברני תל-אביב

0 2

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

צ'יטוס

0 2

פזצטא הוד השרון

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

צ'יטוס

0 2

משוגעות ברשת

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

שיר גדרה

2 0

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

קרייזי גירלז

0 2

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

NetGirls

2 0

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

אלון רעננה

2 0

ברני תל-אביב

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

NetGirls

0 2

שיר גדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

פזצטא הוד השרון

2 0

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

אלון רעננה

0 2

משוגעות ברשת

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

לביאות מגידו

2 0

אלון רעננה

למשחק
נגמר בית אחד - 29/12/2018 10:30

פזצטא הוד השרון

2 0

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

פזצטא הוד השרון

2 0

NetGirls

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

נץ חדרה

2 1

אלון רעננה

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

שיר גדרה

2 0

אלון רעננה

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

משוגעות ברשת

2 0

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

שיר גדרה

2 0

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

קרייזי גירלז

2 0

אלון רעננה

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

ברני תל-אביב

0 2

פזצטא הוד השרון

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

ברני תל-אביב

0 2

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

ברני תל-אביב

0 2

משוגעות ברשת

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

קרייזי גירלז

0 2

שיר גדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

לביאות מגידו

0 2

פזצטא הוד השרון

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

לביאות מגידו

2 0

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

NetGirls

0 2

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

נץ חדרה

2 0

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית אחד - 19/01/2019 10:30

משוגעות ברשת

2 0

NetGirls

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

צ'יטוס

2 0

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

פזצטא הוד השרון

0 2

משוגעות ברשת

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

נץ חדרה

0 2

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

ברני תל-אביב

0 2

NetGirls

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

אלון רעננה

1 2

NetGirls

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

משוגעות ברשת

2 1

שיר גדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

קרייזי גירלז

1 2

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

אלון רעננה

0 2

פזצטא הוד השרון

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

NetGirls

0 2

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

אלון רעננה

0 2

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

משוגעות ברשת

2 0

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

לביאות מגידו

2 0

ברני תל-אביב

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

פזצטא הוד השרון

0 2

שיר גדרה

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

נץ חדרה

2 0

ברני תל-אביב

למשחק
נגמר בית אחד - 16/02/2019 10:30

צ'יטוס

0 2

שיר גדרה

למשחק

שלב ב

נגמר בית תיכון - 11/05/2019 10:30

NetGirls

0 2

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית תיכון - 11/05/2019 10:30

קרייזי גירלז

0 2

נץ חדרה

למשחק
נגמר בית תיכון - 11/05/2019 10:30

NetGirls

1 2

קרייזי גירלז

למשחק
נגמר בית תחתון - 11/05/2019 10:30

אלון רעננה

1 2

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית תחתון - 11/05/2019 10:30

ברני תל-אביב

0 2

צ'יטוס

למשחק
נגמר בית תחתון - 11/05/2019 10:30

אלון רעננה

2 0

ברני תל-אביב

למשחק

בית עליון

שלב ב

נגמר בית עליון 1 - 4 11/05/2019 10:30

משוגעות ברשת

2 1

לביאות מגידו

למשחק
נגמר בית עליון 1 - 4 11/05/2019 10:30

פזצטא הוד השרון

0 2

שיר גדרה

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר בית עליון 3 - 4 11/05/2019 10:30

לביאות מגידו

0 2

פזצטא הוד השרון

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר בית עליון 1 - 2 11/06/2019 19:00

משוגעות ברשת

0 2

שיר גדרה

למשחק