הדפס

ליגה לאומית ב' צפון - לוח משחקים ותוצאות

שלב אחד

נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 30/10/2018 20:30

מטה אשר

2 1

עברונט

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 30/10/2018 20:30

קוריצות מנשה

2 0

לביאות הצפון

למשחק
נגמר עתלית בית אחד - 06/11/2018 21:30

הוריקן קרית ים

2 1

חדרה SIS

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 07/11/2018 20:30

דלית אל כרמל

0 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 20/11/2018 20:30

דלית אל כרמל

1 2

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 20/11/2018 20:30

אינשטיין חיפה

1 2

עברונט

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 20/11/2018 21:15

מטה אשר

0 2

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 20/11/2018 21:15

חדרה SIS

2 1

לביאות הצפון

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 11/12/2018 20:30

מטה אשר

2 1

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 11/12/2018 21:15

עברונט

2 0

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 12/12/2018 20:30

לביאות הצפון

0 2

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 12/12/2018 21:00

חדרה SIS

2 0

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 25/12/2018 20:30

הוריקן קרית ים

2 0

עברונט

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 25/12/2018 21:15

קוריצות מנשה

0 2

מטה אשר

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 25/12/2018 21:15

אינשטיין חיפה

1 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 26/12/2018 20:30

דלית אל כרמל

2 1

לביאות הצפון

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 09/01/2019 20:30

לביאות הצפון

0 2

מטה אשר

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 09/01/2019 20:30

הוריקן קרית ים

0 2

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 09/01/2019 21:15

עברונט

2 1

חדרה SIS

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 22/01/2019 20:30

דלית אל כרמל

1 2

מטה אשר

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 22/01/2019 21:15

חדרה SIS

1 2

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 23/01/2019 20:30

לביאות הצפון

1 2

עברונט

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 23/01/2019 21:15

אינשטיין חיפה

2 0

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 29/01/2019 20:30

קוריצות מנשה

1 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 05/02/2019 20:30

מטה אשר

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 05/02/2019 20:30

קוריצות מנשה

2 1

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר קרית אתא- ירושלים בית אחד - 05/02/2019 21:15

לביאות הצפון

0 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 05/02/2019 21:15

עברונט

0 2

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 19/02/2019 20:30

עברונט

2 0

מטה אשר

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 19/02/2019 20:30

אינשטיין חיפה

2 0

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 19/02/2019 21:15

חדרה SIS

1 2

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר קרית אתא- ירושלים בית אחד - 26/02/2019 21:15

לביאות הצפון

0 2

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 05/03/2019 20:30

הוריקן קרית ים

1 2

מטה אשר

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 05/03/2019 21:15

עברונט

1 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 06/03/2019 20:30

דלית אל כרמל

2 0

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 06/03/2019 20:30

לביאות הצפון

0 2

חדרה SIS

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 12/03/2019 20:30

אינשטיין חיפה

2 0

מטה אשר

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 12/03/2019 21:15

הוריקן קרית ים

2 0

לביאות הצפון

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 19/03/2019 21:15

קוריצות מנשה

2 0

עברונט

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 03/04/2019 20:30

דלית אל כרמל

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 10/04/2019 20:30

לביאות הצפון

0 2

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 10/04/2019 21:15

חדרה SIS

1 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 30/04/2019 20:30

עברונט

0 2

הוריקן קרית ים

למשחק
נגמר חיפה- בי"ס פתוח בית אחד - 30/04/2019 20:45

מטה אשר

2 0

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 30/04/2019 21:15

הוריקן קרית ים

1 2

אינשטיין חיפה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 14/05/2019 20:30

מטה אשר

2 0

לביאות הצפון

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 14/05/2019 21:00

אינשטיין חיפה

1 2

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 14/05/2019 21:15

חדרה SIS

0 2

עברונט

למשחק
נגמר דלית אל כרמל- פייס בי"ס חט"ב בית אחד - 15/05/2019 20:30

קוריצות מנשה

2 1

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר עכו- מכללת גליל מערבי בית אחד - 28/05/2019 20:30

מטה אשר

1 2

דלית אל כרמל

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 28/05/2019 20:30

קוריצות מנשה

2 0

חדרה SIS

למשחק
נגמר קרית אתא- ירושלים בית אחד - 28/05/2019 21:15

עברונט

2 0

לביאות הצפון

למשחק
נגמר עברון בית אחד - 04/06/2019 20:30

דלית אל כרמל

2 1

עברונט

למשחק
נגמר עין שמר בית אחד - 04/06/2019 20:30

הוריקן קרית ים

1 2

קוריצות מנשה

למשחק
נגמר == אולם == בית אחד - 05/06/2019 20:30

חדרה SIS

0 2

מטה אשר

למשחק
נגמר קרית אתא- פינסקר בית אחד - 05/06/2019 21:15

אינשטיין חיפה

2 0

לביאות הצפון

למשחק