הדפס

ליגה לאומית ב' שרון - לוח משחקים ותוצאות

שלב א

בהמתנה רמת השרון בית אחד 30/10/2018 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 0

נמרות

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 31/10/2018 20:45

סופה כפר יונה

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 31/10/2018 21:30

לב-טוב הרצליה

0 0

מכבי תל-אביב

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 06/11/2018 20:30

ברנדיס הרצליה

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה רמת הכובש בית אחד 06/11/2018 21:15

חוף חפר

0 0

מחוברות כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 06/11/2018 21:30

חדרה Gold

0 0

מוזה כ"ס

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 13/11/2018 20:30

ברנדיס הרצליה

0 0

חוף חפר

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 13/11/2018 20:45

מוזה כ"ס

0 0

סופה כפר יונה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 13/11/2018 20:45

מכבי תל-אביב

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 13/11/2018 21:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 13/11/2018 21:30

מחוברות כ"ס

0 0

נמרות

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 14/11/2018 21:30

אוליב אבן יהודה

0 0

לב-טוב הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 20/11/2018 21:30

מוזה כ"ס

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 27/11/2018 20:30

ברנדיס הרצליה

0 0

סופה כפר יונה

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 27/11/2018 20:45

מחוברות כ"ס

0 0

מכבי תל-אביב

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 27/11/2018 21:15

חדרה Gold

0 0

לב-טוב הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 27/11/2018 21:30

אוליב אבן יהודה

0 0

נמרות

למשחק
בהמתנה רמת השרון בית אחד 28/11/2018 20:30

חוף חפר

0 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 11/12/2018 20:30

ברנדיס הרצליה

0 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 11/12/2018 20:45

מוזה כ"ס

0 0

חוף חפר

למשחק
בהמתנה רמת הכובש בית אחד 11/12/2018 21:15

אוליב אבן יהודה

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה רמת הכובש בית אחד 11/12/2018 21:15

ניקה רעננה

0 0

נמרות

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 11/12/2018 21:30

מחוברות כ"ס

0 0

לב-טוב הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 11/12/2018 21:30

מכבי תל-אביב

0 0

סופה כפר יונה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 18/12/2018 20:30

מוזה כ"ס

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 18/12/2018 20:45

מחוברות כ"ס

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 18/12/2018 20:45

מכבי תל-אביב

0 0

חוף חפר

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 18/12/2018 21:30

ניקה רעננה

0 0

לב-טוב הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 18/12/2018 21:30

נמרות

0 0

סופה כפר יונה

למשחק
בהמתנה רעננה- אוסטרובסקי בית אחד 19/12/2018 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 01/01/2019 20:30

ברנדיס הרצליה

0 0

מחוברות כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 01/01/2019 20:45

לב-טוב הרצליה

0 0

נמרות

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 01/01/2019 20:45

חוף חפר

0 0

ניקה רעננה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 01/01/2019 20:45

אוליב אבן יהודה

0 0

מוזה כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 01/01/2019 21:30

חדרה Gold

0 0

מכבי תל-אביב

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 02/01/2019 21:30

סופה כפר יונה

0 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 08/01/2019 20:30

לב-טוב הרצליה

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 08/01/2019 20:45

ניקה רעננה

0 0

מחוברות כ"ס

למשחק
בהמתנה רמת השרון בית אחד 08/01/2019 21:15

נמרות

0 0

מוזה כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 08/01/2019 21:30

חוף חפר

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה רעננה- אוסטרובסקי בית אחד 09/01/2019 20:30

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 0

מכבי תל-אביב

למשחק
בהמתנה אבן יהודה - בכר בית אחד 09/01/2019 21:30

סופה כפר יונה

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 22/01/2019 20:30

מכבי תל-אביב

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 22/01/2019 20:45

א.ס. ספיריט רמת השרון

0 0

מוזה כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 22/01/2019 20:45

נמרות

0 0

חוף חפר

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 22/01/2019 21:30

מחוברות כ"ס

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 22/01/2019 21:30

ניקה רעננה

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 22/01/2019 21:30

סופה כפר יונה

0 0

לב-טוב הרצליה

למשחק
בהמתנה רמת השרון בית אחד 05/02/2019 20:30

מחוברות כ"ס

0 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 05/02/2019 20:30

נמרות

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 05/02/2019 20:45

סופה כפר יונה

0 0

חדרה Gold

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 05/02/2019 21:15

ניקה רעננה

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 05/02/2019 21:30

מכבי תל-אביב

0 0

מוזה כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 05/02/2019 21:30

לב-טוב הרצליה

0 0

חוף חפר

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 19/02/2019 20:30

ניקה רעננה

0 0

א.ס. ספיריט רמת השרון

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 19/02/2019 20:45

סופה כפר יונה

0 0

מחוברות כ"ס

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 19/02/2019 20:45

חוף חפר

0 0

אוליב אבן יהודה

למשחק
בהמתנה הרצליה- ברנדיס בית אחד 19/02/2019 21:15

חדרה Gold

0 0

ברנדיס הרצליה

למשחק
בהמתנה כפר סבא- גלילי בית אחד 19/02/2019 21:30

נמרות

0 0

מכבי תל-אביב

למשחק
בהמתנה הוה"ש- הראשונים בית אחד 19/02/2019 21:30

לב-טוב הרצליה

0 0

מוזה כ"ס

למשחק