הדפס

ליגה ארצית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

שלב אחד

נגמר בת ים- עופר בית אחד 05/11/2018 20:30

אניגמה קרית עקרון

2 0

כוכבות הים

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 05/11/2018 21:15

ראשונט

2 0

איילות מיקס

למשחק
נגמר חולון- קנטור בית אחד 05/11/2018 21:30

רעים אשדוד

0 2

הצבעוניות

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית אחד 19/11/2018 20:30

אניגמה קרית עקרון

0 2

ראשונט

למשחק
נגמר ראשון לציון- קרית גנים בית אחד 19/11/2018 20:30

הצבעוניות

2 0

כוכבות הים

למשחק
נגמר ראשון לציון- קרית גנים בית אחד 19/11/2018 21:15

איילות מיקס

2 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
נגמר נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 19/11/2018 21:30

רעים אשדוד

2 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית אחד 10/12/2018 20:30

כוכבות שער הנגב

0 2

אניגמה קרית עקרון

למשחק
נגמר בת ים- עופר בית אחד 10/12/2018 20:30

ראשונט

2 0

כוכבות הים

למשחק
נגמר קרית עקרון- בן צבי בית אחד 10/12/2018 21:15

רעים אשדוד

1 2

אולסטארס גן יבנה

למשחק
נגמר חולון- קנטור בית אחד 10/12/2018 21:30

הצבעוניות

0 2

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה == אולם == בית אחד 17/12/2018 21:00

כוכבות שער הנגב

0 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 24/12/2018 20:30

כוכבות שער הנגב

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 24/12/2018 20:45

כוכבות הים

0 0

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 24/12/2018 21:15

ראשונט

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 24/12/2018 21:30

אניגמה קרית עקרון

0 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 07/01/2019 20:30

הצבעוניות

0 0

ראשונט

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 07/01/2019 20:45

רעים אשדוד

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 07/01/2019 21:15

איילות מיקס

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 07/01/2019 21:15

אולסטארס גן יבנה

0 0

כוכבות הים

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 21/01/2019 20:30

אולסטארס גן יבנה

0 0

ראשונט

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 21/01/2019 20:30

כוכבות הים

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 21/01/2019 21:15

אניגמה קרית עקרון

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 21/01/2019 21:15

איילות מיקס

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 04/02/2019 20:30

איילות מיקס

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 04/02/2019 20:45

אולסטארס גן יבנה

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 04/02/2019 21:15

כוכבות הים

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 04/02/2019 21:30

כוכבות שער הנגב

0 0

ראשונט

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 18/02/2019 20:30

כוכבות הים

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 18/02/2019 21:15

אולסטארס גן יבנה

0 0

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 18/02/2019 21:30

כוכבות שער הנגב

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 25/02/2019 20:30

ראשונט

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 04/03/2019 20:30

אניגמה קרית עקרון

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 04/03/2019 20:45

כוכבות הים

0 0

ראשונט

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 04/03/2019 21:15

אולסטארס גן יבנה

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 04/03/2019 21:30

איילות מיקס

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 18/03/2019 20:30

אניגמה קרית עקרון

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 18/03/2019 20:30

כוכבות הים

0 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 18/03/2019 21:15

ראשונט

0 0

הצבעוניות

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 18/03/2019 21:15

כוכבות שער הנגב

0 0

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 08/04/2019 20:30

רעים אשדוד

0 0

כוכבות הים

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 08/04/2019 20:45

הצבעוניות

0 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 08/04/2019 21:15

אניגמה קרית עקרון

0 0

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 08/04/2019 21:15

ראשונט

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 29/04/2019 20:30

רעים אשדוד

0 0

איילות מיקס

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 29/04/2019 20:30

כוכבות שער הנגב

0 0

כוכבות הים

למשחק
בהמתנה חולון- קנטור בית אחד 29/04/2019 21:30

ראשונט

0 0

אולסטארס גן יבנה

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 06/05/2019 20:30

הצבעוניות

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 06/05/2019 21:15

איילות מיקס

0 0

ראשונט

למשחק
בהמתנה בת ים- עופר בית אחד 13/05/2019 20:30

כוכבות הים

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 13/05/2019 20:30

הצבעוניות

0 0

רעים אשדוד

למשחק
בהמתנה נהורה- ארנולד ווילס בית אחד 13/05/2019 21:30

אולסטארס גן יבנה

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 03/06/2019 20:30

אולסטארס גן יבנה

0 0

אניגמה קרית עקרון

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 03/06/2019 20:30

איילות מיקס

0 0

כוכבות הים

למשחק
בהמתנה קרית עקרון- בן צבי בית אחד 03/06/2019 21:15

הצבעוניות

0 0

כוכבות שער הנגב

למשחק
בהמתנה ראשון לציון- אולם אולפנה בית אחד 03/06/2019 21:15

רעים אשדוד

0 0

ראשונט

למשחק