הדפס

ליגה אזורית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

שלב 1

נגמר בית א - 20/11/2017 20:00

ראשונים

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית ב - 20/11/2017 20:00

המעפילים לוד

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית א - 20/11/2017 20:45

ברנרשת

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית ב - 20/11/2017 20:45

ציונה

0 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית א - 20/11/2017 21:30

צפית

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית א - 27/11/2017 20:00

צפית

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב - 27/11/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 20:00

Aniball קרית עקרון

2 0

ראשונים

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 20:00

לביאות אוריה

0 2

ברנרשת

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 20:45

ברנרשת

0 2

צפית

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 20:45

Aniball קרית עקרון

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 21:30

אלפא-נט

1 2

ראשונים

למשחק
נגמר בית א - 11/12/2017 21:30

לביאות אוריה

0 2

צפית

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 20:00

ציונה

2 0

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 20:00

לביאות גדרות

1 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

2 0

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 20:45

Redball קרית עקרון

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 21:30

נטגירלס רחובות

0 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב - 25/12/2017 21:30

המעפילים לוד

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א - 08/01/2018 20:00

ברנרשת

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א - 08/01/2018 20:00

צפית

2 0

ראשונים

למשחק
נגמר בית א - 08/01/2018 20:45

ראשונים

2 1

ברנרשת

למשחק
נגמר בית א - 08/01/2018 20:45

אלפא-נט

2 1

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית א - 08/01/2018 21:30

Aniball קרית עקרון

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 20:00

Fit ball קרית עקרון

2 1

ציונה

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 20:00

Redball קרית עקרון

2 1

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 20:45

לביאות גדרות

0 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 20:45

נטגירלס רחובות

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 21:30

נטגירלס רחובות

1 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב - 15/01/2018 21:30

המעפילים לוד

1 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק

שלב 2

נגמר בית תחתון - 05/02/2018 20:00

ברנרשת

1 2

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית תחתון - 05/02/2018 20:00

לביאות גדרות

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית תחתון - 05/02/2018 20:45

ציונה

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית תחתון - 05/02/2018 20:45

המעפילים לוד

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית תחתון - 05/02/2018 21:30

המעפילים לוד

2 1

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית תחתון - 05/02/2018 21:30

אלפא-נט

0 2

ברנרשת

למשחק
נגמר בית עליון - 12/02/2018 20:00

נטגירלס רחובות

2 0

צפית

למשחק
נגמר בית עליון - 12/02/2018 20:45

ראשונים

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית עליון - 12/02/2018 21:30

צפית

1 2

ראשונים

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 20:00

לביאות גדרות

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 20:00

ברנרשת

1 2

ציונה

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 20:45

המעפילים לוד

2 0

ברנרשת

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 20:45

לביאות אוריה

1 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 21:30

אלפא-נט

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית תחתון - 26/02/2018 21:30

ציונה

2 0

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 20:00

Redball קרית עקרון

2 0

צפית

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 20:00

Fit ball קרית עקרון

2 1

ראשונים

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 20:45

Aniball קרית עקרון

2 0

ראשונים

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 20:45

נטגירלס רחובות

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 21:30

צפית

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית עליון - 05/03/2018 21:30

Fit ball קרית עקרון

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית עליון - 09/04/2018 20:00

צפית

1 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית תחתון - 09/04/2018 20:00

לביאות אוריה

0 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית עליון - 09/04/2018 20:45

Aniball קרית עקרון

2 0

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית תחתון - 09/04/2018 20:45

אלפא-נט

0 2

ציונה

למשחק
נגמר בית עליון - 09/04/2018 21:30

ראשונים

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית תחתון - 09/04/2018 21:30

לביאות גדרות

2 0

ברנרשת

למשחק
נגמר בית עליון - 16/04/2018 20:30

Aniball קרית עקרון

1 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית עליון - 23/04/2018 20:45

Redball קרית עקרון

2 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית עליון - 23/04/2018 21:30

Redball קרית עקרון

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק

שלב 3

נגמר בית 1-4 - 07/05/2018 19:30

Aniball קרית עקרון

2 0

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית 1-4 - 07/05/2018 20:15

Fit ball קרית עקרון

1 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית 1-4 - 07/05/2018 21:00

Redball קרית עקרון

1 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית 1-4 - 07/05/2018 21:45

Fit ball קרית עקרון

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית 1-4 - 28/05/2018 20:45

Aniball קרית עקרון

2 1

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית 1-4 - 28/05/2018 20:45

נטגירלס רחובות

0 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק

בית 5-8

חצי גמר (4 - 1)

נגמר בית 5-8 1 - 4 23/04/2018 20:00

ראשונים

0 2

ציונה

למשחק
נגמר בית 5-8 1 - 4 22/04/2018 20:00

צפית

2 0

לביאות גדרות

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר == אולם == בית 5-8 3 - 4 28/05/2018 20:30

ראשונים

2 1

לביאות גדרות

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר בית 5-8 1 - 2 28/05/2018 20:00

ציונה

2 0

צפית

למשחק

בית 9-12

חצי גמר (4 - 1)

נגמר בית 9-12 1 - 4 23/04/2018 20:45

המעפילים לוד

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית 9-12 1 - 4 23/04/2018 21:30

ברנרשת

0 2

לביאות אוריה

למשחק

Stage 2
(3 - 4)

 

 

 

נגמר בית 9-12 3 - 4 07/05/2018 20:45

אלפא-נט

0 2

ברנרשת

למשחק

(1 - 2)

 

 

 

נגמר בית 9-12 1 - 2 28/05/2018 20:00

המעפילים לוד

2 0

לביאות אוריה

למשחק