הדפס

ליגה אזורית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

 

Stage 1

נגמר בית א 20/11/2017 20:00

ראשונים

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 20:00

המעפילים לוד

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 20:45

ברנרשת

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 20:45

ציונה

0 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 21:30

צפית

2 0

אלפא-נט

למשחק
בהמתנה בית א 27/11/2017 20:00

צפית

0 0

Aniball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית ב 27/11/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

0 0

Redball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 20:00

Aniball קרית עקרון

0 0

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 20:00

לביאות אוריה

0 0

ברנרשת

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 20:45

ברנרשת

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 20:45

Aniball קרית עקרון

0 0

אלפא-נט

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 21:30

אלפא-נט

0 0

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית א 11/12/2017 21:30

לביאות אוריה

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 20:00

ציונה

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 20:00

לביאות גדרות

0 0

נטגירלס רחובות

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

0 0

לביאות גדרות

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 20:45

Redball קרית עקרון

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 21:30

נטגירלס רחובות

0 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 21:30

המעפילים לוד

0 0

Redball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 20:00

ברנרשת

0 0

Aniball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 20:00

צפית

0 0

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 20:45

ראשונים

0 0

ברנרשת

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 20:45

אלפא-נט

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 21:30

Aniball קרית עקרון

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 20:00

Fit ball קרית עקרון

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 20:00

Redball קרית עקרון

0 0

לביאות גדרות

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 20:45

לביאות גדרות

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 20:45

נטגירלס רחובות

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 21:30

נטגירלס רחובות

0 0

Redball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית ב 15/01/2018 21:30

המעפילים לוד

0 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק