הדפס

ליגה אזורית שפלה - לוח משחקים ותוצאות

 

Stage 1

נגמר בית א 20/11/2017 20:00

ראשונים

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 20:00

המעפילים לוד

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 20:45

ברנרשת

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 20:45

ציונה

0 2

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 21:30

צפית

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית א 27/11/2017 20:00

צפית

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב 27/11/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 20:00

Aniball קרית עקרון

2 0

ראשונים

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 20:00

לביאות אוריה

0 2

ברנרשת

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 20:45

ברנרשת

0 2

צפית

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 20:45

Aniball קרית עקרון

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 21:30

אלפא-נט

1 2

ראשונים

למשחק
נגמר בית א 11/12/2017 21:30

לביאות אוריה

0 2

צפית

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 20:00

ציונה

2 0

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 20:00

לביאות גדרות

1 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 20:45

Fit ball קרית עקרון

2 0

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 20:45

Redball קרית עקרון

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 21:30

נטגירלס רחובות

0 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב 25/12/2017 21:30

המעפילים לוד

0 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א 08/01/2018 20:00

ברנרשת

0 2

Aniball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית א 08/01/2018 20:00

צפית

2 0

ראשונים

למשחק
נגמר בית א 08/01/2018 20:45

ראשונים

2 1

ברנרשת

למשחק
נגמר בית א 08/01/2018 20:45

אלפא-נט

2 1

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית א 08/01/2018 21:30

Aniball קרית עקרון

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 20:00

Fit ball קרית עקרון

2 1

ציונה

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 20:00

Redball קרית עקרון

2 1

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 20:45

לביאות גדרות

0 2

המעפילים לוד

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 20:45

נטגירלס רחובות

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 21:30

נטגירלס רחובות

1 2

Redball קרית עקרון

למשחק
נגמר בית ב 15/01/2018 21:30

המעפילים לוד

1 2

Fit ball קרית עקרון

למשחק

Stage 2

נגמר בית תחתון 05/02/2018 20:00

ברנרשת

1 2

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית תחתון 05/02/2018 20:00

לביאות גדרות

2 0

ציונה

למשחק
נגמר בית תחתון 05/02/2018 20:45

ציונה

2 0

לביאות אוריה

למשחק
נגמר בית תחתון 05/02/2018 20:45

המעפילים לוד

2 0

אלפא-נט

למשחק
נגמר בית תחתון 05/02/2018 21:30

המעפילים לוד

2 1

לביאות גדרות

למשחק
נגמר בית תחתון 05/02/2018 21:30

אלפא-נט

0 2

ברנרשת

למשחק
נגמר בית עליון 12/02/2018 20:00

נטגירלס רחובות

2 0

צפית

למשחק
נגמר בית עליון 12/02/2018 20:45

ראשונים

0 2

נטגירלס רחובות

למשחק
נגמר בית עליון 12/02/2018 21:30

צפית

1 2

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 20:00

לביאות גדרות

0 0

אלפא-נט

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 20:00

ברנרשת

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 20:45

המעפילים לוד

0 0

ברנרשת

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 20:45

לביאות אוריה

0 0

לביאות גדרות

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 21:30

אלפא-נט

0 0

לביאות אוריה

למשחק
בהמתנה בית תחתון 26/02/2018 21:30

ציונה

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 20:00

Redball קרית עקרון

0 0

צפית

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 20:00

Fit ball קרית עקרון

0 0

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 20:45

Aniball קרית עקרון

0 0

ראשונים

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 20:45

נטגירלס רחובות

0 0

Redball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 21:30

צפית

0 0

Aniball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית עליון 05/03/2018 21:30

Fit ball קרית עקרון

0 0

נטגירלס רחובות

למשחק
בהמתנה בית עליון 09/04/2018 20:00

צפית

0 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית תחתון 09/04/2018 20:00

לביאות אוריה

0 0

המעפילים לוד

למשחק
בהמתנה בית עליון 09/04/2018 20:45

Aniball קרית עקרון

0 0

נטגירלס רחובות

למשחק
בהמתנה בית תחתון 09/04/2018 20:45

אלפא-נט

0 0

ציונה

למשחק
בהמתנה בית עליון 09/04/2018 21:30

ראשונים

0 0

Redball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית תחתון 09/04/2018 21:30

לביאות גדרות

0 0

ברנרשת

למשחק
בהמתנה בית עליון 16/04/2018 20:00

Aniball קרית עקרון

0 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית עליון 23/04/2018 20:45

Redball קרית עקרון

0 0

Fit ball קרית עקרון

למשחק
בהמתנה בית עליון 23/04/2018 21:30

Redball קרית עקרון

0 0

Aniball קרית עקרון

למשחק