הדפס

ליגה ארצית צפון - לוח משחקים ותוצאות

Stage 1

נגמר בית א 06/11/2017 20:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 0

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר בית א 06/11/2017 20:30

מגידו.נט

1 2

עברונט

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 20:30

טורבו חוף הכרמל

2 1

הורדים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 06/11/2017 21:00

משגב-ניקה

2 1

יזרעאליות

למשחק
נגמר בית א 06/11/2017 21:30

Fireball

2 1

נמרות משגב

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 21:30

מלכות בראש

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 21:30

צוזאמען חיפה

2 0

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 20/11/2017 21:00

אלמה חיפה

0 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 21:15

נמרות משגב

1 2

מגידו.נט

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 21:15

הורדים

2 1

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 21:15

יזרעאליות

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 22:15

Fireball

2 1

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 22:15

Speedball קרית חיים

0 2

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 22:15

פנתרות מוצקין

0 2

משגב-ניקה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 04/12/2017 20:30

עברונט

0 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 04/12/2017 20:45

שמשיות הצפון

2 0

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 04/12/2017 20:45

טורבו חוף הכרמל

0 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 04/12/2017 21:00

Speedball קרית חיים

0 2

משגב-ניקה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 04/12/2017 21:15

Fireball

1 2

מגידו.נט

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 04/12/2017 21:30

הורדים

2 1

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ב 04/12/2017 21:45

צוזאמען חיפה

0 2

מלכות בראש

למשחק
נגמר עברון בית ב 25/12/2017 20:30

הורדים

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א 25/12/2017 20:45

נמרות משגב

2 0

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 25/12/2017 20:45

פנתרות מוצקין

0 2

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ב 25/12/2017 20:45

יזרעאליות

1 2

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר עברון בית א 25/12/2017 21:15

אלמה חיפה

0 2

עברונט

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 25/12/2017 21:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 1

מגידו.נט

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 25/12/2017 21:30

מלכות בראש

0 2

משגב-ניקה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 01/01/2018 20:30

Fireball

0 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 08/01/2018 20:30

שמשיות הצפון

0 2

מגידו.נט

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ב 08/01/2018 20:45

צוזאמען חיפה

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 08/01/2018 20:45

טורבו חוף הכרמל

0 2

משגב-ניקה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 08/01/2018 20:45

פנתרות מוצקין

0 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 08/01/2018 21:15

עברונט

2 0

Fireball

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 08/01/2018 21:30

נמרות משגב

2 1

אלמה חיפה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 08/01/2018 21:30

הורדים

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר עברון בית א 22/01/2018 20:30

עברונט

2 0

נמרות משגב

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 22/01/2018 20:45

מגידו.נט

2 1

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 22/01/2018 20:45

מלכות בראש

2 0

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 22/01/2018 21:30

Speedball קרית חיים

0 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר עברון בית ב 22/01/2018 21:30

משגב-ניקה

1 2

הורדים

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ב 22/01/2018 21:45

צוזאמען חיפה

2 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית א 05/02/2018 20:30

אלמה חיפה

0 2

Fireball

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 05/02/2018 20:30

משגב-ניקה

2 1

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 05/02/2018 20:45

יזרעאליות

2 0

הורדים

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ב 05/02/2018 21:15

מלכות בראש

2 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית א 05/02/2018 21:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 1

נמרות משגב

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ב 05/02/2018 21:30

Speedball קרית חיים

2 0

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר עברון בית א 12/02/2018 20:45

עברונט

2 0

שמשיות הצפון

למשחק

Stage 2

נגמר משגב- שכניה בית עליון 19/02/2018 20:30

משגב-ניקה

2 0

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ג 19/02/2018 20:30

Fireball

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ג 19/02/2018 20:45

שמשיות הצפון

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ד 19/02/2018 20:45

פנתרות מוצקין

0 2

נמרות משגב

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 19/02/2018 21:15

מגידו.נט

2 1

הורדים

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית עליון 19/02/2018 21:15

יזרעאליות

1 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ד 19/02/2018 21:30

טורבו חוף הכרמל

2 0

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ג 05/03/2018 20:30

Speedball קרית חיים

0 2

Fireball

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית עליון 05/03/2018 20:45

צוזאמען חיפה

2 1

הורדים

למשחק
נגמר עברון בית עליון 05/03/2018 20:45

מגידו.נט

0 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ד 05/03/2018 20:45

אלמה חיפה

2 0

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ג 05/03/2018 21:15

מלכות בראש

2 0

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר עברון בית עליון 05/03/2018 21:30

עברונט

2 0

משגב-ניקה

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ד 05/03/2018 21:30

נמרות משגב

2 1

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ג 09/04/2018 20:30

Fireball

2 1

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 09/04/2018 20:45

משגב-ניקה

2 0

הורדים

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית ד 09/04/2018 20:45

נמרות משגב

2 0

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בית ד 09/04/2018 20:45

פנתרות מוצקין

0 2

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית ג 09/04/2018 21:15

Speedball קרית חיים

0 2

מלכות בראש

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 09/04/2018 21:30

עברונט

1 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית עליון 09/04/2018 21:30

צוזאמען חיפה

1 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר עברון בית עליון 23/04/2018 20:45

יזרעאליות

1 2

עברונט

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית עליון 23/04/2018 21:30

מגידו.נט

1 2

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר עברון בית עליון 23/04/2018 21:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 1

הורדים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 07/05/2018 20:45

משגב-ניקה

0 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 07/05/2018 21:30

הורדים

0 2

יזרעאליות

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית עליון 07/05/2018 21:30

עברונט

2 0

מגידו.נט

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 28/05/2018 20:45

יזרעאליות

2 0

משגב-ניקה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 28/05/2018 21:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 1

מגידו.נט

למשחק
נגמר עברון בית עליון 28/05/2018 21:30

עברונט

2 0

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 04/06/2018 20:30

משגב-ניקה

2 0

מגידו.נט

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית עליון 04/06/2018 20:45

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 0

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית עליון 04/06/2018 21:15

הורדים

0 2

עברונט

למשחק

Stage 3

נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית תיכון 23/04/2018 20:30

טורבו חוף הכרמל

0 2

Fireball

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בת תחתון 23/04/2018 20:45

פנתרות מוצקין

0 2

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בת תחתון 23/04/2018 20:45

אלמה חיפה

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית תיכון 23/04/2018 21:15

נמרות משגב

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית תיכון 07/05/2018 20:30

Fireball

0 2

נמרות משגב

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בת תחתון 07/05/2018 20:45

שמשיות הצפון

1 2

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בת תחתון 07/05/2018 20:45

Speedball קרית חיים

1 2

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית תיכון 07/05/2018 21:15

מלכות בראש

0 2

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בית תיכון 28/05/2018 20:30

Fireball

2 1

מלכות בראש

למשחק
נגמר עברון בית תיכון 28/05/2018 20:45

טורבו חוף הכרמל

2 1

נמרות משגב

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בגין בת תחתון 28/05/2018 20:45

פנתרות מוצקין

1 2

אלמה חיפה

למשחק
נגמר קרית מוצקין- בן גוריון בת תחתון 28/05/2018 21:15

שמשיות הצפון

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק