הדפס

ליגה ארצית צפון - לוח משחקים ותוצאות

 

Stage 1

נגמר בית א 06/11/2017 20:30

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

2 0

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר בית א 06/11/2017 20:30

מגידו.נט

1 2

עברונט

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 20:30

טורבו חוף הכרמל

2 1

הורדים

למשחק
נגמר משגב- שכניה בית ב 06/11/2017 21:00

משגב-ניקה

2 1

יזרעאליות

למשחק
נגמר בית א 06/11/2017 21:30

Fireball

2 1

נמרות משגב

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 21:30

מלכות בראש

2 0

Speedball קרית חיים

למשחק
נגמר בית ב 06/11/2017 21:30

צוזאמען חיפה

2 0

פנתרות מוצקין

למשחק
נגמר חיפה- רמת אלון בית א 20/11/2017 21:00

אלמה חיפה

0 2

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 21:15

נמרות משגב

1 2

מגידו.נט

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 21:15

הורדים

2 1

צוזאמען חיפה

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 21:15

יזרעאליות

2 0

מלכות בראש

למשחק
נגמר בית א 20/11/2017 22:15

Fireball

2 1

שמשיות הצפון

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 22:15

Speedball קרית חיים

0 2

טורבו חוף הכרמל

למשחק
נגמר בית ב 20/11/2017 22:15

פנתרות מוצקין

0 2

משגב-ניקה

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית א 04/12/2017 20:45

שמשיות הצפון

0 0

אלמה חיפה

למשחק
בהמתנה בית א 04/12/2017 21:15

עברונט

0 0

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
בהמתנה בית ב 04/12/2017 21:15

טורבו חוף הכרמל

0 0

יזרעאליות

למשחק
בהמתנה בית ב 04/12/2017 21:15

הורדים

0 0

פנתרות מוצקין

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב 04/12/2017 21:45

צוזאמען חיפה

0 0

מלכות בראש

למשחק
בהמתנה בית א 04/12/2017 22:15

Fireball

0 0

מגידו.נט

למשחק
בהמתנה בית ב 04/12/2017 22:15

Speedball קרית חיים

0 0

משגב-ניקה

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב 25/12/2017 21:00

יזרעאליות

0 0

צוזאמען חיפה

למשחק
בהמתנה בית א 25/12/2017 21:15

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

0 0

מגידו.נט

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 21:15

הורדים

0 0

Speedball קרית חיים

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 21:15

מלכות בראש

0 0

משגב-ניקה

למשחק
בהמתנה בית א 25/12/2017 22:15

נמרות משגב

0 0

שמשיות הצפון

למשחק
בהמתנה בית א 25/12/2017 22:15

אלמה חיפה

0 0

עברונט

למשחק
בהמתנה בית ב 25/12/2017 22:15

פנתרות מוצקין

0 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב 08/01/2018 20:45

צוזאמען חיפה

0 0

Speedball קרית חיים

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 21:15

שמשיות הצפון

0 0

מגידו.נט

למשחק
בהמתנה בית ב 08/01/2018 21:15

טורבו חוף הכרמל

0 0

משגב-ניקה

למשחק
בהמתנה בית ב 08/01/2018 21:15

הורדים

0 0

מלכות בראש

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית א 08/01/2018 21:45

נמרות משגב

0 0

אלמה חיפה

למשחק
בהמתנה בית א 08/01/2018 22:15

עברונט

0 0

Fireball

למשחק
בהמתנה בית ב 08/01/2018 22:15

פנתרות מוצקין

0 0

יזרעאליות

למשחק
בהמתנה עברון בית א 22/01/2018 20:30

עברונט

0 0

נמרות משגב

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית א 22/01/2018 20:45

מגידו.נט

0 0

אלמה חיפה

למשחק
בהמתנה בית א 22/01/2018 21:15

Fireball

0 0

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

למשחק
בהמתנה בית ב 22/01/2018 21:15

מלכות בראש

0 0

פנתרות מוצקין

למשחק
בהמתנה עברון בית ב 22/01/2018 21:30

משגב-ניקה

0 0

הורדים

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב 22/01/2018 21:45

צוזאמען חיפה

0 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
בהמתנה בית ב 22/01/2018 22:15

Speedball קרית חיים

0 0

יזרעאליות

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית א 05/02/2018 20:45

אלמה חיפה

0 0

Fireball

למשחק
בהמתנה בית א 05/02/2018 21:15

עברונט

0 0

שמשיות הצפון

למשחק
בהמתנה בית ב 05/02/2018 21:15

יזרעאליות

0 0

הורדים

למשחק
בהמתנה בית ב 05/02/2018 21:15

מלכות בראש

0 0

טורבו חוף הכרמל

למשחק
בהמתנה חיפה- רמת אלון בית ב 05/02/2018 21:45

משגב-ניקה

0 0

צוזאמען חיפה

למשחק
בהמתנה בית א 05/02/2018 22:15

הוריקן מטאדור קרית ביאליק

0 0

נמרות משגב

למשחק
בהמתנה בית ב 05/02/2018 22:15

Speedball קרית חיים

0 0

פנתרות מוצקין

למשחק